Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Fikk ikke Stortinget med på...
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...
NOF svarer Kautokeino jeger-...
Gladnyhet fra Berlevåg om...
Hekkingen til fiskemåka...

E-mail


Hanangervann


En grusvei går langs sørsiden av sjøen. Foto: Jonas Langbråten


Grimsbykilen ligger i nordenden av sjøen. Foto: Jonas Langbråten


På sensommeren kan grunnene og holmene i sørenden av sjøen være en bra plass for Tringa-vadere, som denne unge sotsnipa. Foto: Jonas Langbråten

Hanangervann er sammen med det nærliggende Kråkenesvann et landskapsvernområde, og ble fredet i 1988 som en del av ramsarområdet Lista våtmarksystem.

Vannet er hekkeplass til flere arter andefugl, men er kanskje først og fremst en viktig rasteplass og overvintringsplass for betydelige antall andefugl samt noen lommer og dykkere. Det er en lett tilgjengelig lokalitet, hvor man på gode dager kan se hundrevis av rastende ender, ofte krydret med arter som taffeland og lappfiskand.

Hanangervann kan utforskes både i sørenden og i nordenden. I sørenden finnes det et fugletårn (et gammelt tårn skal erstattes med et nyere og mer moderne bygg som også gir tilgang for funksjonshemmede), og en grusvein som følger vannkanten i sør har flere fine observasjonspunkter. Selv om mange ender ofte ligger ganske nær land, er det nødvendig med teleskop om man skal få fullt utbytte av lokalitetens kvaliteter.

I tillegg til fuglene som ligger på vannflaten, kan det være mer å hente både av bl.a. rovfugler og spurvefugler om man sjekker holmene på sjøen og skogen rundt.

Aktelle arter:
Rastende andefugler, med krikkand, stokkand og toppand som de vanligvis mest tallrike, men også arter som bl.a. taffeland, bergand og lappfiskand. Ellers forekommer dvergdykker, horndykker, toppdykker, smålom og storlom. Av rovfugler kan bl.a. sivhauk og fiskeørn sees i sommerhalvåret, mens flere arter vadefugl, spesielt Tringa-vadere (rødstilk, sotsnipe, grønnstilk og gluttsnipe) kan raste på holmene og på grunnene i sørenden av sjøen. Varsler kan sees ved sjøen, og skogene rundt sjøen huser spetter og at godt utvalg av spurvefugler.

Adkomst:
Vannet ligger lett tilgjengelig mellom Farsund og Vanse. Søndre vei (Fv651) mellom Farsund og Vanse går rett forbi sørenden av sjøen, og en mindre grusvei går mellom hovedveien og sjøen. For å komme til fugletårnet tar man av veien skiltet mot Grimsby, og så til høyre inn på grusveien etter noen få meter.

Fra Nordre vei (Rv43) kan man ta av ned mot Stokke for å få oversikt over Grimsbykilen og den nordre delen av vannet. Her er det en gokartbane hvor det er parkeringsmuligheter. Det er viktig å ikke parkere langs veien slik at man er til hinder for andre bilister.

Nærmeste overnattingssted: Kviljo hytteutleie

Siste observasjoner fra Hanangervann
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)