Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Ramsar
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Fikk ikke Stortinget med på...
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...
NOF svarer Kautokeino jeger-...
Gladnyhet fra Berlevåg om...
Hekkingen til fiskemåka...

E-mailLista våtmarksenter er et besøkssenter for alle som ønsker å oppleve og lære om Lista-naturen. Senteret skal presentere Listas våtmarksystems internasjonale verneverdier med spesielt fokus på Listas Ramsar områder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvannet naturreservat og fugletrekket på Lista.

Senteret skal bidra til økt forståelse og allmenn innsikt i våtmarkenes funksjon som økosystem og verdi for oss mennesker. Lista våtmarksenter skal legge til rette for gode opplevelser for alle og inspirere til å lære om og oppsøke Lista-naturen.


Naturen vender tilbake - rewilding (05.04.2017)
I NRK programmet "Naturen vender tilbake - rewilding" settes søkelyset blant annet på restaureringen av Slevdalsvannet på Lista og våtmarkenes betydning for livet på jorda.
Read more
Vipa er tilbake! (01.02.2017)
De siste par årene er det gjennomført flere målrettede forvaltningstiltak i Slevdalsvann naturreservat. Formålet med tiltakene er å reversere en negativ utvikling for det biologiske mangfoldet. Etter sju års fravær er vipa tilbake som hekkefugl i Slevdalsvann!
Read more
Nytt liv i våtmarkene (04.11.2016)
Restaurering av våtmark er et av de viktige miljøtiltakene for å begrense uønsket klimaendring. Våtmark gir også livsgrunnlag for mange planter og en rekke dyrearter, både fisk, amfibier og fugl og de gir flotte naturopplevelser.
Read more
Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM (25.08.2016)
Lista fuglestasjon feirer LISTA FUGLEFESTIVAL med fest og aktiviteter hele helgen! Fredag kveld og lørdag er tilbudet tilpasset de mest fugleinteresserte med quiz, x-maraton og middag med konkurranse, foredrag og pub. Søndag er dagen med spesielt familiefokus på Lista Fyr. Da blir...
Read more
Film fra arbeidet med Slevdalsvann (24.06.2016)
På oppdrag fra fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder har Lister VideoKlubb laget filmen "Slevdalsvannet - fra gjengrodd sump til åpent vannspeil".
Read more
Ny Daglig Leder for Besøksenter våtmark Lista (18.04.2016)
Det er med stor glede at vi kan meddele at Pål Hals fra Farsund er ansatt som daglig leder ved Besøkssenter våtmark Lista. Pål vil arbeide ved Lista Fyr i en delt stilling som kombinerer drift- og utviklingsoppgaver for hele fyrområdet samt formidlingsansvar for de unike naturverdiene i Lista våtmarkssystem.
Read more
Tilbakegang i hekkebestander av vadefugler (02.02.2016)
I dag, 2. februar, er det Verdens Våtmarksdag - en mulighet til å markere viktigheten av våtmarkene i Slevdalsvann naturreservat, som ligger i et strategisk viktig fugleområde som mange av de norske trekkfuglene passerer gjennom under trekket vår og høst. Fuglene kan hvile før og etter de har krysset Nordsjøen, og hvor de kan finne både mat, beskyttelse og egnede hekkehabitat.
Read more
Lista våtmarksenter autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark (04.09.2015)
Det er med stor glede vi har mottatt nyheten om at Lista våtmarksenter fikk innvilget sin søknad om autorisasjon av Miljødirektoratet. Senteret blir det første nasjonale besøkssenter for naturinformasjon på Sørlandet. Senteret vil ha som hovedoppgave å informere om Lista våtmarksystem. Selve besøkssenteret vil ligge ved Lista Fyr.
Read more
Fuglefaddere (19.06.2015)
Våren 2015 ble 1. klasse ved Borhaug skole de første til å bli fuglefaddere til fugler ringmerket ved Lista Fuglestasjon
Read more
Naturveiledning (19.06.2015)
Lista Fuglestasjon har de to siste årene med midler fra Den naturlige skolesekken gjennomført tiltaket "Naturveiledning". Vårt mål er å ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge for å øke forståelsen for områdets unike fugleliv og samtidig sikre fuglestasjonen et godt omdømme lokalt.
Read more
 
Pages (1 - 2): Last - 1 - 2 - Next