Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave GårdSiste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Fikk ikke Stortinget med på...
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...
NOF svarer Kautokeino jeger-...
Gladnyhet fra Berlevåg om...
Hekkingen til fiskemåka...

E-mail


Fuglevika


Den merkede kyststien går gjennom området. Foto: Jonas Langbråten


Fuglevika sett fra vest, med Nesheimsanden i bakgrunnen. Foto: Jonas Langbråten


Ringgås er en av mange arter som kan søke le og næring i Fuglevika. Foto: Markus Grimsby


Svartrødstjert kan sees flere steder langs Listas kystlinje i vinterhalvåret, og Fuglevika er en bra lokalitet å kikke etter arten på. Foto: Gunnar Gundersen

Navnet Fuglevika bærer bud om en attraktiv lokalitet for fuglekikkere, og det stemmer også. Området ble fredet i 1987, og har siden 1996 vært en del av ramsarområdet Lista våtmarksystem.

Fuglevika ligger lett tilgjengelig og kan være verdt et besøk i alle årets måneder. En tur til lokaliteten kan også lett kombineres med et besøk på flere andre gode lokaliteter i nærheten, enten man kommer bilveien eller spaserende langs den skiltede kyststien som går gjennom området. En fin tur kan f.eks. være å gå langs kysten fra Nordhasselvika i vest, over Østhasselneset og ned til Fuglevika.

Forekomst av alger og store mengder med tang og tare som skyldes i land danner et godt næringsgrunnlag for mange fugler i vika. Tarebeltet kan tiltrekke seg f.eks. bra antall med skjærpiplerker og heipiplerker, og Fuglevika er også en av lokalitetene på Lista som har hatt besøk av den sjeldne vannpiplerka. Det er også flere funn av tartarpiplerke her. Andre småfuglarter som kan søke næring her er stær, gulerle (både sørlig og engelsk), vintererle, svartrødstjert og svartstrupe. Store kråkeflokker trekker også ned i tarebeltet, og disse flokkene kan gjerne inneholde både svartkråke og kornkråke.

Ute på sjøen raster det gjerne både islom, gråstrupedykker og horndykker på vinterstid. Fra Fuglevika ser man også ut til rullesteinsøya Rauna, som er en av de viktigste hekkeplassene for sjøfugl på hele Sørlandet. Spesielt sildemåke hekker tallrikt. Øya er også en viktig rasteplass for både vadefugler og andre fugler under trekket. Selv om avstanden ut til Rauna er stor, kan man med teleskop fra land få et visst inntrykk av det rike fuglelivet der ute.

Hekkefuglfaunaen i området inkluderer bl.a. gravand, ærfugl og sandlo. I skråningen ovenfor vika har det i flere år hekket sandsvale.

Aktuelle arter:
Ender, islom, gråstrupedykker, horndykker, vadefugler, sandsvale, piplerker, erler, svartrødstjert, svartkråke, kornkråke, tornirisk, bergirisk.

Adkomst
Ta av fra Rv 43 mot Østhasselstrand, drøyt 2 km fra Vanse. Denne veien går ned mot sjøen, og man får først fin oversikt over Kådestranda og bortover til Nesheimsanden, som begge er gode fuglelokaliteter. Fortsett langs Østhasselstranda til veien ender i en liten havn og en grind foran turveien videre inn mot Fuglevika. Her er det parkeringsmuligheter, og man også til en viss grad få oversikt over fuglelivet i Fuglevika med teleskop herfra. Det er imidlertid anbefalt å gå inn og følge turveien et stykke inn i området for å få full oversikt. Husk å lukke grinda, da det er kyr på beite her.

Nærmeste overnattingssted: Kviljo hytteutleie

Siste observasjoner fra Fuglevika
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)